HOME > 제보자별 > 강갑선 > 설화
  전체                                                         
목록개수  자료수 2건    [전체자료보기]
번호 유형 제목 싱크 제보자 채록일 채록지
1 설화 며느리를 구박하여 벌 받은 장자 O 강갑선 2015  경남 창녕군 영산면...
2 설화 비운의 아기장수 O 강갑선 2015  경남 창녕군 영산면...

이전 페이지로 1  다음 페이지로